Dětský domov
Cheb a Horní Slavkov

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rozhodnutím soudu Vám bylo odebráno dítě a bylo svěřeno do péče našemu dětskému domovu. I přes tuto nelehkou situaci je vhodné, aby Vaše dítě zůstalo s Vámi v kontaktu.

Naším společným cílem je uskutečnit co nejvíce setkání a dalších kontaktů mezi Vámi a Vaším dítětem, aby se necítilo osamoceno.

Jak mohou setkání a kontakty probíhat, být uskutečněny:

1. Korespondence

Máte možnost posílat dítěti dopisy, pohledy, balíky, pokud má dítě telefon, můžete si posílat zprávy prostřednictvím SMS.

2. Telefonáty

S dítětem můžete telefonovat, nejlépe ve všední dny v odpoledních hodinách, kdy dítě není již ve škole a v zájmových kroužcích. Případně o víkendu.

3. Osobní návštěvy

Své dítě můžete navštívit v rodinné skupině.

Návštěvu je vhodné předem telefonicky domluvit. Po dohodě s vychovatelem můžete být s dítětem na vycházce v katastru města.

4. Krátkodobé pobyty

Můžete požádat dětský domov o povolení mít své dítě na krátkodobém pobytu doma. Jedná se zpravidla o víkendové pobyty nebo pobyty o školních prázdninách.

Souhlas s pobytem vydává městský úřad, konkrétně odbor sociálních věcí dle místa Vašeho trvalého pobytu.

Žádost o dočasný pobyt dítěte ke stažení

Věříme, že budete svému dítěti oporou, je pro ně nesmírně důležité, aby bylo i nadále s Vámi v kontaktu.

Pro dítě to je potvrzení, že Vám na něm záleží a že na něj stále myslíte.