Dětský domov
Cheb a Horní Slavkov

GDPR

Informace o pověřenci

Kontakt na pověřence

Jméno a příjmení: Ing. Radim Adamec
E-mail: gdpr@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 736 650 331, 354 222 410

Úkoly pověřence

- Sleduje soulad vnitřní praxe organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů.
- Spolupracuje s dozorovým úřadem.
- Zajištuje kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace.
- Poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování.