Dětský domov
Cheb a Horní Slavkov

Aktuality

Projekt: "Podpora zdraví"

Akce 8. 4. 2024
Dne 3. dubna jsme se zapojili do projektu podpory zdraví, pod záštitou Státního zdravotního ústavu - regionálního centra podpory zdraví, který se bude konat po dobu 4 měsíců.
Projekt: "Podpora zdraví"
Vždy jednou za měsíc se setkáme a formou přednášky, besedy a praktické části se děti dozví novinky jak podporovat své zdraví. Lektorky dětem pomohou objasnit základní pojmy a problematiky:
- dentální hygiena, prevence nadužívání cukru
- osobní hygiena
- první pomoc, prevence úrazů
- prevence závislosti /drogy, alkohol/

Akce se dětem velmi líbila a těší se na další setkání.