Dětský domov
Cheb a Horní Slavkov

Aktuality

Poděkování

Akce 14. 4. 2020
Poděkování zaměstnancům, učitelům, zřizovateli, dětem a všem hodným lidem, kteří na nás myslí
Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali:

1) Všem zaměstnancům – tetám a strejdovi, nočním zaměstnancům, údržbářům, sociálním pracovnicím a účetním za jejich velice náročnou práci v době nouzového stavu. Víme, že v současné době je pracovní vytížení jiné než normálně. Je náročnější.

Většina rodičů, kterým zůstalo dítě doma ví, jak náročné je v současné době zajistit vzdělávání, zajistit splnění všech úkolů požadovaných školou. Vy – tety a strejdo – máte dětí 8 z různých škol a z různých ročníků. Navíc s různými specifickými poruchami. My víme, jak je to pro vás vyčerpávající skloubit vše tak, aby se požadavky jednotlivých škol splnily. A navíc musíte každý den uvařit hlavní jídlo. Obdivujeme Vás, hlavně Vaši neutichající aktivity s dětmi v odpoledních hodinách. Je úžasné, že dokážete děti každý den zabavit a nevznikla ještě na rodinných skupinách ponorková nálada.

Poděkování patří také všem zaměstnancům, kteří okamžitě po vyhlášení nouzového stavu začali šít pro děti roušky.

2) Všem učitelům základních škol, kteří nám přišli pomoci s doučováním dětí. Vám učitelům patří poděkování za to, že ve svém čase se věnujete nejen dětem, které chodí do Vaší třídy nebo školy, ale i dětem, které navštěvují jiné základní či střední školy. Díky Vaší práci mají tety a strejda čas na jinou pedagogickou činnost. Vaše práce je pro nás velikou pomocí.

3) Všem hodným lidem, kteří na nás mysleli s rouškami. V dětském domově zpravidla nejsou děti, kteří mají aktivní rodiče, kteří by dětem roušky ušili. Jako první nám dodali roušky zaměstnanci Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, p.o. Pak se přidali další a další lidé, kterým není osud dětí v dětském domově lhostejný. Byli to zaměstnanci mateřských škol, Karlovarský kraj, Hasiči Horní Slavkov, MěÚ Sokolov, Glovex, s.r.o.  Aš, Chebské muzeum,  Ing. Šárka Bejrová, paní Martina Lepší s maminkou, nábytek Sladká - Sladký, starostka Obecního úřadu Trstěnice - paní Helena Repíková a pan Lukáš Lindner.

4) Našemu zřizovateli – Karlovarskému kraji za dodání roušek, dezinfekce a hlavně podporu v této náročné situaci.

5) Nadaci Terezy Maxové za pomoc při zajištění výuky dětí

6) Tomáši Slavatovi a celé jeho Hromové partě za dodání deskových her, míčů, sladkostí a dezinfekce. A nápojů pro tety a strejdu. Všichni to ocenili a byli rádi, že si na ně někdo vzpomenul.

7) Poděkování patří i našim dětem. My moc dobře víme děti, jak je to pro vás těžké, náročné. Že musíte každý den plnit úkoly ze školy, že máte i povinnosti na rodinné skupině – pomáhat při vaření, úklidu, praní a přitom nemáte možnost trávit svůj volný čas s kamarády ze školy. Jsme rádi, že to zvládáte a že tetám a strejdovi pomáháte. Moc vám za to děkujeme.

8) Obchodnímu řetězci Globus, hotelům Spa & Kur Hotel Praha a Spa & Kur Hotel Harvey za dodané potraviny a sladkosti pro děti.

Petr Čavojský a Alena Urbánková