Dětský domov
Cheb a Horní Slavkov

Aktuality

Informace - Koronavirus

Novinky 16. 3. 2020
Ředitel dětského domova vydal nařízení - opatření k výskytu KORONAVIRU v České republice.
Informace - Koronavirus
Upozorňuji rodiče, zákonné zástupce, návštěvy, aby v případě, že vykazují jakékoliv známky, příznaky nemoci či nachlazení, aby nerealizovali návštěvu v dětském domově.

V případě, že toto doporučení nebude respektováno (u osob budou viditelné známky, příznaky nemoci) nebudou do prostor dětského domova vpuštěny, případně budou požádány, aby prostor dětského domova okamžitě opustily. Dětský domov ve spojitostí s problematikou výskytu koronaviru v ČR přijal následující opatření:

1. Nařizuji všem zaměstnancům, aby při zjištění nákazy koronavirem bezodkladně tuto skutečnost ohlásili vedení dětského domova.

2. Vedení dětského domova tuto skutečnost bezodkladně hlásí jako mimořádnou událost státnímu zastupitelství.

3. Vychovatelé omezí přístup veřejnosti na rodinné skupiny (praktikanti, návštěvy, cizí osoby, kamarádi, spolužáci …)

4. Děti se nebudou účastnit hromadných akcí, na společné vycházky s RS jít mohou.

5. Vedoucí bytů zajistí vyvěšení na přístupném místě letáku - Jak si správně mýt ruce

6. Vedoucí bytů zajistí poučení dětí o nákaze koronaviru – zapsat poučení do tabulky určené k poučení dětí o bezpečnosti.

7. Zaměstnanci, kteří se vrací ze zahraniční dovolené budou před nástupem do služby neprodleně informovat vedení dětského domova. Až poté mohou do služby nastoupit. Žádám tímto zaměstnance, aby zvážili jakékoliv cestování do zahraničí, zvláště rizikových oblastí.

8. Dětem je prozatím povolován s rozhodnutí OSPOD pobyt u osob zodpovědných za výchovu.

V Horním Slavkově dne 16.3.2020

Ing. Petr Čavojský ředitel