Dětský domov
Cheb a Horní Slavkov

Aktuality

Disk golf

Akce 22. 5. 2023
Děti z dětského domova dostaly disk golf disky.
Disk golf
Díky sponzorskému daru dostaly děti disk golf disky. Také jsme na zahradu dostali 1 koš.
Děti mají možnost začít trénovat novou aktivitu.

Děkujeme sponzorům, že dětem umožnili získávat zlušenosti v novém sportu.

Více o discgolfovém hřišti: www.parklife.cz