Dětský domov
Cheb a Horní Slavkov

Aktuality

Informace pro rodiče

Novinky 10. 4. 2020
Kontakt s dětmi v průběhu karanténních opatření
Informace pro rodiče
Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rozhodnutím soudu Vám bylo odebráno dítě a bylo svěřeno do péče našemu dětskému domovu. I přes tuto nelehkou situaci je vhodné (potřebné, žádoucí), aby Vaše dítě zůstalo s Vámi v kontaktu.

Naším společným cílem je uskutečnit co nejvíce setkání a dalších kontaktů mezi Vámi a Vaším dítětem, aby se necítilo osamoceno.

 Jak mohou setkání a kontakty probíhat (být uskutečněny)?

1. Korespondence

Máte možnost posílat dítěti dopisy, pohledy, balíky, pokud má dítě telefon, můžete si posílat zprávy prostřednictvím SMS.

2. Telefonáty

S dítětem můžete telefonovat, nejlépe ve všední dny v době od 16:00 do 20:00 hodin a ve volných dnech v době od 9:00 do 20:00 hodin.

3. Osobní návštěvy

Své dítě můžete navštívit v rodinné skupině.  

Návštěvu je vhodné předem telefonicky domluvit. Po dohodě s vychovatelem můžete být s dítětem na vycházce v katastru města.

4. Krátkodobé pobyty

Můžete požádat dětský domov o povolení mít své dítě na krátkodobém pobytu doma. Jedná se zpravidla o víkendové pobyty nebo pobyty o školních prázdninách.

Souhlas s pobytem vydává městský úřad, konkrétně odbor sociálních věcí dle místa Vašeho trvalého pobytu.

Věříme, že budete svému dítěti oporou, je pro ně nesmírně důležité, aby bylo i nadále s Vámi v kontaktu.

Pro dítě to je potvrzení, že Vám na něm záleží a že na něj stále myslíte.